Η εταιρεία μας, αλληλέγγυα στο πρόβλημα του Νεκτάριου Καρτσάκη, παλιού αθλητή, πρωταθλητή της ΕΛΟΚ θα προβεί σε οικονομική βοήθεια πεντακοσίων ευρώ (500 €) συμπαραστεκόμενη στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Του ευχόμαστε τα καλύτερα !

Μάριος Σιταράς

Διευθύνων Σύμβουλος

Spotmarket